Certyfikacja BREEAM, WELL, EDGE i DGNB. Zgodność z wymaganiami EU Taxonomy

Co to jest BREEAM?

BREEAM (Building Research Establishment's Environmental Assessment Method) to wiodący na świecie standard oceny zrównoważonego budownictwa. Opracowany w Wielkiej Brytanii w 1990 roku przez Building Research Establishment (BRE), BREEAM jest używany w ponad 80 krajach na całym świecie jako narzędzie do oceny, poprawy i certyfikacji zrównoważonego projektowania, budowy i eksploatacji budynków.

Dlaczego BREEAM jest ważny?

BREEAM pomaga deweloperom, właścicielom budynków i użytkownikom zmniejszyć wpływ nieruchomości na środowisko, poprzez efektywne wykorzystanie zasobów i minimalizację wpływu na otoczenie. Certyfikat BREEAM jest uznawana na całym świecie za dokument, potwierdzający fakt zastosowania najlepszych praktyk w dziedzinie zrównoważonego budownictwa.

Jak działa certyfikacja BREEAM?

Certyfikacja BREEAM ocenia budynki według różnorodnych kryteriów, takich jak:

 • Zarządzanie: Obejmuje planowanie i zarządzanie procesem projektowania i realizacji, w tym angażowanie zainteresowanych stron i zapewnienie jakości.
 • Zdrowie i dobre samopoczucie: Zapewnienie zdrowego środowiska wewnętrznego dla użytkowników.
 • Energia: Optymalizacja zużycia energii i wykorzystanie odnawialnych źródeł.
 • Transport: Promowanie zrównoważonej mobilności i dostępności.
 • Woda: Efektywna gospodarka wodna.
 • Materiały: Używanie ekologicznych materiałów i zapewnienie trwałości budynku.
 • Odpady: Minimalizacja odpadów i promowanie recyklingu.
 • Wykorzystanie terenu i ekologia: Ochrona i wzmacnianie lokalnych ekosystemów.
 • Zanieczyszczenie: Redukcja zanieczyszczeń i emisji.
 • Budynki są oceniane i certyfikowane na poziomach: Pass, Good, Very Good, Excellent i Outstanding, co odzwierciedla ich ogólną wydajność środowiskową.

Korzyści z certyfikacji BREEAM:

 • Zwiększenie wartości nieruchomości: Budynki z certyfikatem BREEAM są często bardziej atrakcyjne dla najemców i kupujących.
 • Obniżenie kosztów eksploatacji: Efektywność energetyczna i redukcja zużycia wody zmniejszają koszty.
 • Lepsze środowisko pracy i życia: Poprawa jakości środowiska wewnętrznego przekłada się na zdrowie i samopoczucie użytkowników.
 • Pozycjonowanie rynkowe: Wyróżnienie się na rynku jako lider w zrównoważonym budownictwie.
 • Odpowiedzialność środowiskowa: Demonstracja zaangażowania w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Jak uzyskać certyfikat BREEAM?

Aby uzyskać certyfikat BREEAM, projekt budynku musi zostać zgłoszony do oceny przez licencjonowanego asesora BREEAM, który przeprowadza szczegółową analizę i weryfikację zgodności z kryteriami BREEAM.

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany certyfikacją BREEAM dla Twojego projektu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i wsparcie w procesie certyfikacji.

Co to jest EDGE?

EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) to innowacyjny system certyfikacji, który ma na celu wspieranie i promowanie efektywności energetycznej w sektorze budowlanym. Opracowany przez International Finance Corporation (IFC), członka Grupy Banku Światowego, EDGE pomaga projektantom, deweloperom i właścicielom budynków tworzyć bardziej zrównoważone i efektywniejsze energetycznie budynki.

Dlaczego EDGE jest ważne?

W obliczu globalnych wyzwań klimatycznych i rosnącego zapotrzebowania na energię, EDGE stanowi kluczowe narzędzie w promowaniu zrównoważonego rozwoju. Certyfikacja EDGE pomaga zmniejszyć zużycie energii, wody i śladu węglowego materiałów budowlanych, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji i mniejszy wpływ na środowisko.

Jak działa certyfikacja EDGE?

Certyfikacja EDGE opiera się na trzech fundamentalnych kryteriach:

 • Oszczędność energii: Wymaga co najmniej 20% oszczędności w zużyciu energii w porównaniu do standardowego budynku.
 • Oszczędność wody: Wymaga co najmniej 20% oszczędności w zużyciu wody.
 • Zmniejszenie zużycia energii w procesie produkcji materiałów budowlanych: Ograniczenie zużycia energii w procesie produkcji materiałów budowlanych o co najmniej 20%.

Korzyści z certyfikacji EDGE:

 • Oszczędności finansowe: Redukcja kosztów eksploatacji dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu energii i wody.
 • Zwiększenie wartości rynkowej: Budynki z certyfikatem EDGE są często bardziej pożądane przez najemców i inwestorów.
 • Poprawa komfortu i zdrowia: Lepsze warunki środowiska wewnętrznego dla użytkowników.
 • Zrównoważony rozwój: Przyczynianie się do globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji CO2.
 • Prestiż i różnicowanie rynkowe: Wyróżnienie się na rynku jako lider w zrównoważonym budownictwie.

Proces certyfikacji EDGE:

Aby uzyskać certyfikat EDGE, projekt musi zostać poddany ocenie przez akredytowanego audytora EDGE. Proces ten obejmuje analizę projektową, inspekcję budynku i potwierdzenie, że projekt spełnia wymagane kryteria efektywności.

Dowiedz się więcej

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikacji EDGE dla Twojego projektu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i wsparcie w procesie certyfikacji.

Co to jest WELL?

WELL Building Standard™ to nowatorski system oceny, który koncentruje się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu ludzi w budynkach. Opracowany przez International WELL Building Institute™ (IWBI™), WELL jest pierwszym tego rodzaju standardem, który łączy najlepsze praktyki w projektowaniu i budowie z dowodami naukowymi, aby stworzyć przestrzenie wspierające zdrowie fizyczne i psychiczne użytkowników.

Dlaczego WELL jest ważny?

W dobie wzrastającej świadomości na temat wpływu otoczenia na zdrowie, WELL przyczynia się do tworzenia przestrzeni, które aktywnie poprawiają samopoczucie i zdrowie ich użytkowników. Poprzez zastosowanie holistycznego podejścia, WELL pomaga w tworzeniu środowisk pracy i życia, które są nie tylko estetyczne i funkcjonalne, ale również zdrowe i zrównoważone.

Jak działa certyfikacja WELL?

Certyfikacja WELL ocenia budynki według siedmiu kategorii kluczowych dla zdrowia i dobrego samopoczucia:

 • Powietrze: Zapewnienie czystości powietrza i odpowiedniej wentylacji.
 • Woda: Oferowanie czystej i zdrowej wody do picia.
 • Odżywianie: Wspieranie dobrych nawyków żywieniowych.
 • Światło: Optymalizacja naturalnego i sztucznego oświetlenia.
 • Ruch: Promowanie aktywności fizycznej.
 • Komfort termiczny: Zapewnienie komfortowych warunków termicznych.
  • Umysł: Wsparcie zdrowia psychicznego i emocjonalnego.

Korzyści z certyfikacji WELL:

 • Poprawa zdrowia i samopoczucia: Stworzenie zdrowszego środowiska pracy i życia.
 • Zwiększenie produktywności: Lepsze warunki środowiskowe przyczyniają się do zwiększenia efektywności i koncentracji.
 • Atrakcyjność dla najemców i pracowników: Budynki z certyfikatem WELL są bardziej pożądane przez najemców i pracowników.
 • Wzmocnienie marki: Demonstracja zaangażowania w zdrowie i dobrostan.
  • Zrównoważony rozwój: Włączenie zrównoważonych praktyk budowlanych i operacyjnych.

Jak uzyskać certyfikat WELL?

Proces certyfikacji WELL obejmuje dogłębną ocenę projektu, weryfikację spełniania standardów WELL przez akredytowanego audytora i stałą weryfikację po zakończeniu budowy. WELL oferuje różne poziomy certyfikacji, w zależności od spełnienia określonych kryteriów.

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikacji WELL dla Twojego projektu, skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o procesie i korzyściach płynących z certyfikacji.

Co to jest DGNB?

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), czyli Niemieckie Towarzystwo Budownictwa Zrównoważonego, to jeden z wiodących międzynarodowych standardów certyfikacji zrównoważonego budownictwa. Opracowany w Niemczech, DGNB jest uznawany na całym świecie za kompleksowy i wszechstronny system oceny, który promuje zrównoważony rozwój w sektorze budowlanym.

Dlaczego DGNB jest ważne?

DGNB koncentruje się na całościowej ocenie budynków i dzielnic, uwzględniając aspekty środowiskowe, ekonomiczne i socjokulturowe. Certyfikat DGNB jest dowodem na wysokie standardy zrównoważonego budownictwa, przyczyniając się do lepszego środowiska życia, efektywności kosztowej oraz ochrony zasobów naturalnych.

Jak działa certyfikacja DGNB?

 • Certyfikacja DGNB ocenia budynki i dzielnice według trzech głównych kategorii:
 • Aspekty środowiskowe: Optymalizacja zużycia energii, wody, minimalizacja emisji CO2 i wpływu na ekosystem.
 • Aspekty ekonomiczne: Ocenia długoterminową wartość, koszty cyklu życia oraz efektywność ekonomiczną.
 • Aspekty socjokulturowe i funkcjonalne: Zapewnienie komfortu, zdrowia, funkcjonalności i estetyki.

Korzyści z certyfikacji DGNB:

 • Poprawa jakości środowiska: Tworzenie zdrowszych i bardziej komfortowych przestrzeni do życia i pracy.
 • Zrównoważony rozwój: Promowanie zrównoważonego zarządzania zasobami i redukcji śladu węglowego.
 • Wartość rynkowa: Certyfikowane budynki DGNB często osiągają wyższą wartość rynkową i są bardziej atrakcyjne dla najemców i inwestorów.
 • Ekonomiczna wydajność: Długoterminowe oszczędności dzięki efektywności energetycznej i niższym kosztom eksploatacji.
 • Innowacyjność i liderstwo: Wyróżnienie się na rynku jako lider w dziedzinie zrównoważonego budownictwa.

Proces certyfikacji DGNB:

Aby uzyskać certyfikat DGNB, projekt musi zostać poddany ocenie przez akredytowanego audytora DGNB. Proces ten obejmuje dogłębną analizę projektową, realizację budowy oraz ocenę po jej zakończeniu, aby upewnić się, że wszystkie kryteria zostały spełnione.

Dowiedz się więcej

Jeśli jesteś zainteresowany certyfikacją DGNB dla Twojego projektu budowlanego lub rewitalizacji dzielnicy, skontaktuj się z nami. Oferujemy wsparcie na każdym etapie procesu certyfikacji, aby pomóc Ci osiągnąć cele związane ze zrównoważonym rozwojem.